Hlavní Stránka
Novinky
Co že je ta Magie
Bylinky
Kalendář 
Zvěrokruh
Symboly
Meditujme nad hudbou
Šťastné Číslo
Co prozradí Oči
Knihovna
Zásady 

Humor
Studie Santy Clause
Kult KARI

Jak si léčit nemoci

Vesmír jako Hologram
Salemské Procesy

Naše úvahy 

Učíme se magii
Předmluva

Učíme se Tarot
Předmluva
Jak si vybrat Tarot
Staráme se o Tarot
Poznáváme obrázky
Vykládáme 

Udělej si Sám
Jak na Róby
Jak na Rituální Nože
Jak na Oltář
Jak na Zbytek 

Odkazy
Autoři

Vsupte do naší knihy návštěv a zaznamenejte tam nějaký svůj postřeh, zkušenost, nebo připomínku k našemu webu. Děkujeme.


Počítadlo přístupů

BlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarma


Naše Ikonka

Toto je ikonka našeho webu. Budeme moc rádi, pokud si ji umístíte na svých stránkách.


 

ANALOGICKÁ ASPEKCE

(Bůh globálně, hermetik ojediněle)

            Kolikterý je to původ praničeho a nicoucích schopností sjednocení globality v jednu podstatu, a to aspektivitu? Snad již mnohý, jelikož se počtu nelze dopátrat z důvodu neznalosti všech a všeho, co by se o to vůbec v ceelé globalitě a jsoucí existenci pokusili. Nelze tudíž ani v nejmenším úspěchu se dobrat výsledku, a tudíž své psaní započínám v odhadu, jímž se stalo slovo "mnohý" místo aktuálního počtu.

            Výstižněji, a jsoucím bytím původu vzniku těchto myšlenek, by se dalo říci, že původů je nekonečně v již jsoucím jsoucnu, z čehož vyplývá ono mocné nic. Ničím v aspektivitě jest "0" a nulou není myšleno nic jiného, než onen mocný počátek všeho a všech. Je tudíž již teď mnohým jasno na mysli a živě v duchu, že globální aspektivitu tvoří ono mocné nic a jen ono nic ji může skutečně sjednotit. Onou nulou jest tedy samozřejmě Bůh s označením mocné nuly, a že jejím zaznačením jako "0" se rovná být nejblíže k nepoznanému, nejmenovatelnému a nevyslovitelnému. Má-li kdokoliv schopnost vizualizovat své vlastní představy, tak pochopí, že tím myslím světlo, neb dobro světlem koule jest.

            "0" jako nic neznamená však skutečně slovo nic, jelikož je v onom ničem maximem, a to vším... Vším ve všem. Tudíž taky v lideech, zvířatech, stromech a kytkách. V autech i domech, ale i ve veškerých stvořených věcech. Ve vesmíru, hvězdách, planetách, ale i v anomálních jevech, jako třeba v černé a červí díře.

            Člověk znalý magie, jako vědy a života samotného v uskutečňování, ví že abnormálními anomáliemi v jsoucnu jsou neviditelné síly viditelné zrakem vnitřním: duchem, myslí a citem! Ty mají samozřejmě svou vlastní analogii v Bohu jako "0", a tudíž jsou jen aspektem onoho božství. Černá díra je velmi negativním aspektem božství a tím jsou většinou centra démonů, larev a stínů. Jest to tedy velké "-"!

            Opakem je třeba i naše známé slunce, které jest z živlu ohnivého a tímpádem jsoucí analogií je již dávno známo, že ono mocné slunce je jedno z mnoha velkých "+", čímž také myslím klady jsoucích bytostí v nitru vesmíru spočívajících. Těmito bytostmi jsou zase aspektivity Boha samotného jako "0", a jsou to především andělé a strážní duchové, či snad i mnozí pozitivní Guruové.

            Tímto rozčleněním a zhlédnutím jej, je víc než jasné co znamená takzvaná šroubovicee DNA v jsoucích existencích, jelikož samotné DNA je tvořeno čtyřni základními aspekty. Jsou jimi živly samotné a ono nekonečné utvoření do spirály, okolo ničeho, je akáša, nebo alespoň to, co nás přímo s akášou spojuje. (oheň, voda, vzduch a země + akáša)

            Vrátím se tedy na počátek tohoto pojednání, a rovnou vím, že globální aspektivita není dílem fyziků, matematiků, alchymistů, psychologů, filosofů či čarodějů a mágů. Je tvořena jedině akášou, neboli Bohem a jen díky vědám se dá vůbec pochopit a nebo nedokonale vysvětlit či přiblížit.

            Takzvaní hermetikové z magického hlediska, kteří znají kabalu a ví jak zní řeč Boha, jsou schopni utvořit na základech universálního zákona aspektivitu jedince, což znamená, že neovlivní globalitu, ale pouze ty, kteří se mu nacházejí v blízkosti, a nebo kohokoliv, kdo by si četl jejich vlastní zápisky. Samozřejmě by ale museel člověk tyto zápisky především chápat a musel by jim rozumět, jinak by z nich vzešel takzvaný absolutní blábol či abstraktní text. A to jest hermetikova analogie aspektivity, týkající se pouze jedinců, který své bytí vidí hlavně v Bohu smaotném, jako v makro i mikrokosmu. Nečiní mezi nimi rozdíly, jelikož ví, že jsou to různá měřítka stejných podstat veškerých dalších jsoucích analogií a aspektivit.

            Je tedy zřejmé co zmohou lidé, nebo spýše hermetici a co zmůže Bůh samotný. Bůh je tedy globální aspektivitou jsoucna a hermetik se stává jeeho analogickou aspekcí, stejně jako cokoliv a kdokoliv jiný. Hermetik je znalý Boha a věří Bohu a Bůh je znalý všech a všeho.

 

Druidský Háj
Keltové
Návrat Keltské kultury
Kde je domov Keltů
Keltský Rok
Keltské Náboženství
Druidi
Poděkování
Druidry today
Wyda

Kult zvaný Wicca


Sídlo Pátého Gnóma
Analogická Aspekce
Magie - úvaha
Minulost a současnost
Stalo se
Odevzdání negací
Tranzmeditace
Zrcadla a sugesce
Pozitivita
Pozitivita 2
Uvědomění času
Esoterní věm
Materializmus
Mazlíčci
Hypnóza a sugesce
Básně

Anketa č.1
Anketa č.2

 

© by My:-) Web Design by HEXX. Veškeré texty a grafika jsou majetkem jejich autorů a nesmí být bez souhlasu autora nijak použity. Vyjímkou jsou citace textu z těchto stránek. U takto použitého textu misí být uvedeno jméno autora a odkaz na tyto stránky.