Hlavní Stránka
Novinky
Co že je ta Magie
Bylinky
Kalendář 
Zvěrokruh
Symboly
Meditujme nad hudbou
Šťastné Číslo
Co prozradí Oči
Knihovna
Zásady 

Humor
Studie Santy Clause
Kult KARI

Jak si léčit nemoci

Vesmír jako Hologram
Salemské Procesy

Naše úvahy 

Učíme se magii
Předmluva

Učíme se Tarot
Předmluva
Jak si vybrat Tarot
Staráme se o Tarot
Poznáváme obrázky
Vykládáme 

Udělej si Sám
Jak na Róby
Jak na Rituální Nože
Jak na Oltář
Jak na Zbytek 

Odkazy
Autoři

Vsupte do naší knihy návštěv a zaznamenejte tam nějaký svůj postřeh, zkušenost, nebo připomínku k našemu webu. Děkujeme.


Počítadlo přístupů

BlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarma


Naše Ikonka

Toto je ikonka našeho webu. Budeme moc rádi, pokud si ji umístíte na svých stránkách.


 

MAGIE?

(Jak ji dělit? Jak se k ní dostanu? Co bude znamenat doba, kdy bude většina lidí umět magii? Proč ji Bible zakazuje?)

Stává se mi velmi často, že mezi lidmi zaslýchám výrazy jako je třeba černá a bílá magie. Vždy se tomu musím smát, jelikož je jen magie a není nijak rozdělena. Zahrnuje dobro i zlo a jen člověk praktikující magii ví, jakým způsobem dochází k výsledkům. Nicméně bych ono rozdělení zavedl ve vysvětlení oněch způsobů, jakými praktik může použít svou sílu. Tzv. zlo v magii: Člověk ke svým úkonům nachází sílu ve vlastním vzteku, bolesti a nenávisti (taky i v ďáblu), z čehož vyplývá i ona praktika. Tzv. dobro v magii: Člověk nalézá energii k praxi v lásce, radosti a v Božství. Tak, takto bych byl schopen maximálně uvést, jakým způsobem se magie používá a odkud je její síla čerpána. Vždy to ale bude jen MAGIE!

Když člověk oběví principy k funkčnosti magie, musí si je ještě zapamatovat a vědět jak opravdu fungují. Pak bude člověk magií zajímající se teprve připraven k tomu, aby vyzkoušel i praktickou část. Důležitou roli hraje také víra, bez níž by nefungovalo nic. Ještě důležitější roli při praxi hrají magické předměty a pomůcky jež jsme si zhotovili (někteří) sami. V podstatě bych jen doporučil vyrábět si vše magické, co se nám bude časem hodit. Tvorbou probíhá již potřebná inpregnace ať vědomě či nevědomě. Pomůcky budou zhotoveny rovnou pro nás samotné námi samotnými, a když jsme silní duchem i věděním, je nám to tou nejlepší ochranou. Vkládáním magických znaků a symbolů i písem na naše magické předměty jen posilujeme především svou ochranu, jež nám pomůcky poskytují. Je ale možno si pomůcky zakoupit.

Každému ale jen doporučuji zabývat se co nejdéle teoriemi různých praktik i psychologií, matematikou, fyzikou a alchymií. Je však velmi obtížné si všechny tyto vědomosti pamatovat a proto si vyberte jen to co vám dopomůže k praxi magie v tom dobrém vztahu k ní. Jelikož, chce-li praktik jiným ubližovat nebo je jen omezovat, ublíží tím nejvíce sám sobě a omezí jen sám sebe (karma). Při tomto tvrzení se však musím koukat na budoucnost, která nám přinese onu vynaloženou sílu nazpět k nám. Pamatujte, že jedině mi sami se nejlépe známe a proto i mi sami sebe nakonec budeme soudit, dle daných měřítek dobra a zla. Snažte se oběvit v sobě touhu po poznání dobra a zla, které vám nabídne uvědomění si toho co se kam řadí. Je to neocenitelná vlastnost, kterou by si měli všichni praktikanti magie v sobě vypěstovat, teda pokuď to už nemají jako zásadu, při pohledu na jakýkoliv praktický kon.

Doporučoval bych i studii Bible, jelikož Bible je zákon a je fungující. Neuškodí nikomu si ji přečíst, jelikož se doví chyby jiných před námi, a tímto zjištěním se může stejných chyb vyvarovat. Dále nám poskytuje měřítka dobra a zla, a taky pravidla k poklidnému duchovnímu životu. Ukazuje na lásku a na vztah Boha k lidem. Bible ukazuje víceméně jen na Boží vlastnosti a charakter. Více o vztazích k existenci všeho mi poskytla kabala, jíž se momentálně zajímám. Bible je tedy zákon Božího ducha, a je pravdivá. Ostatní díla magie jsou lidské tvorby, a ty mají z větší části tutéž pravdu. Přečtěte si Bibli.

 

JAK MAGII DĚLIT?

Nijak. Buď člověk čerpá negace a nebo pozitiva. Rozdělení je totiž v lidech a ne v magii.

JAK SE K MAGII DOSTANU?

Magie je věda mnoha věd, jež by bylo na dlouho vyjmenovávat. Prakticky jde dosáhnout výsledků i matematikou, fyzikou, alchymií, psychologií a pak různými odvětvími praktických magií. Nicméně sílu nalezne člověk vesměs v sobě a ve spojení s Božstvím.

CO BUDE ZNAMENAT DOBA, KDY BUDE VĚTŠINA LIDÍ UMĚT MAGII?

Biblí nazváno je to armageddon, což je soudný den. Především bude vyřešen spor mezi Bohem a Ďáblem, kterému předejde magická válka. Kdo vyhraje je asi dáno, ale nechme se překvapit.

PROČ MAGII BIBLE ZAKAZUJE?

Na toto téma jsem již několikrát hovořil s jehovisty, kteří mi podali odpověď tuto: "Lidé jsoucí v omylu, který se nachází ve víře se ztotožněním se z Bohem, jsou jen v omylu. Bůh se sám přibližuje k lidem, kteří se přibližují k němu, ale hrát si na Boha je nesmyslné, jelikož nikdo z lidí nedovede to, čím Bůh je."

Je docela i zajímavé pohlédnout na to kolik lidí se v Bibli označuje s nadpřirozenými schopnostmi, ale dle jehovistů to nebylo zapříčiněno magií. Proč? Jelikož Bible poukazuje na magii, jako na něco, čím jde konat jen zlo? Není to spýše tím, že tehdejší lidé měli jiné rozdělení než my dnes?

MAGIE? (ANO - NE)

Ano, ale raději jen s pozitivním zaměřením, jelikož negacemi škodíme i sami sobě. Člověk magii praktikující negacemi a pro negativní výsledek nebude nikdy schopen dosáhnout spojení s Božstvím, jelikož je to závora, kterou člověk sám sobě zavírá svým vlastním jednáním. Rozvíjejte v sobě pozitivismus.

Raději se nebudu pouštět do rozprav o Bibli a jehovistech, jelikož bych se opět nalezl v nekonečném střetu výměn názorů. Chce-li kdokoliv semnou nesouhlasit, budiž mu to dopřáno, jelikož všichni známe jen část pravdy. Snad tím nerozpoutám válku slov a názorů.

Každému tedy děkuji za přečtení si mé úvahy, a všem dopomáhej Bůh jen k pravdě a lásce ke všem a všemu. 

Gnom05

Názor, jenž mnoho nepotěší! (lidem navštěvujícím místnost MAGIE na X-Chatu)  

Dovolil jsem si zauvažovat nad tím co lidé vesměs hledají na chatu v místnosti MAGIE. Měl jsem týden na to abych se seznámil s mnoha příjemnými lidmi, kteří jsou si vědomi co je magie vlastně zač. Mnoho lidí si však ani neuvědomuje k jakým kontaktům zde mezi těmito lidmi dochází, a vlastně ani neví co zde očekávat. Je však mnoho mladých lidí jenž zde chodí pro rady ke zkušeným praktikům, ale spadaj do ruk podlým a lstivým psycopatickým lidem. Je mi těchto lidí líto. Jak těch co padají rovnou do chřtánu ďáblu, tak i těch znesvěcenců co jen lapají neviné duše plně neuvědomělých lidí.   Nezapoměl jsem si i povšimnout kruté reality tohoto systému jenž jen čeká na své oběti. Myslím si, že chat je velmi neosobní záležitostí mladší i starší generace, a mnoho lidí spadá jen do klamu a omylu. Těmto klamným lidem bych rád připomenul karmický vztah k životu, jakožto zákon akce a reakce. Mým čistě osobním dojmem je velké zklamání, jenž drží nad vodou opravdu málo jedinců, jenž bych pravděpodobně spočítal na prstech svý ruk.   Nicméně jsem ochte dát i poklonu mnohým hereckým výkonům jistých osob, jenž by nebylo spravedlivé jmenovat, ale i tak se s tím mohu velmi snadno vyrovnat, jelikož mi k tomu dopomáhá víra v naději, že se jednou setkám s lidmi jenž svůj život zasvětili pouze magii. Ať chcete nebo ne, jsou mezi vámi různé bytosti, které umí pouze jiné klamat a to se mi absolutně nezamlouvá. Nikoho však neodsuzuji, jelikož mi není souzeno soudit a odsuzovat, ale bez jakýchkoliv zábran poskytovat komukoliv svou pomoc, je-li opravdovou pomocí.   Nejraději však děkuji těm co magii provozují a berou ji jako nutnou součást života, aď už po té temné stránce a nebo světlé. Tito lidé měli, mají a budou mít vždy mou osobní podporu, a proto: "Děkuji vám za spoluúčast na tomto světě, jelikož jsem si jist, že bez vás bych v tomto světě neměl žádnou hodnotu. Utvářejte sebe sama podle svých vlastních představ, poněvadž kdybychom byli na tomto světě všichni stejní, tak by vlastně ani neexistoval. Jen díky nám vědomým lidem i těm nevědomým se utváří nutná rovnováha k chodu tohoto beznadějného a smutného systému. Díky vám všem!"   Nakonec bych ještě rád dodal, že sám sebe nepovažuji za člověka nadpřirozeného, i když těchto vlastností mám vskutku mnoho, ale za člověka uvědomělého. Buďte tedy pozdraveni a snad se zase prokážu i jiným proslovem, jenž by zaznamenal v lidech jistých změn, ale o tom momentálně pochybuji, jelikož znám vaši budoucnost. Dovoluji si ještě požádat o odpuštění mé úpřimnosti, jelikož jsem si momentálně vědom toho, že se tento můj názor může nohých dotknout i osobně. Nic ve zlém, ale takový je můj osobní názor.   

 

Druidský Háj
Keltové
Návrat Keltské kultury
Kde je domov Keltů
Keltský Rok
Keltské Náboženství
Druidi
Poděkování
Druidry today
Wyda

Kult zvaný Wicca


Sídlo Pátého Gnóma
Analogická Aspekce
Magie - úvaha
Minulost a současnost
Stalo se
Odevzdání negací
Tranzmeditace
Zrcadla a sugesce
Pozitivita
Pozitivita 2
Uvědomění času
Esoterní věm
Materializmus
Mazlíčci
Hypnóza a sugesce
Básně

Anketa č.1
Anketa č.2

 

© by My:-) Web Design by HEXX. Veškeré texty a grafika jsou majetkem jejich autorů a nesmí být bez souhlasu autora nijak použity. Vyjímkou jsou citace textu z těchto stránek. U takto použitého textu misí být uvedeno jméno autora a odkaz na tyto stránky.