Hlavní Stránka
Novinky
Co že je ta Magie
Bylinky
Kalendář 
Zvěrokruh
Symboly
Meditujme nad hudbou
Šťastné Číslo
Co prozradí Oči
Knihovna
Zásady 

Humor
Studie Santy Clause
Kult KARI

Jak si léčit nemoci

Vesmír jako Hologram
Salemské Procesy

Naše úvahy 

Učíme se magii
Předmluva

Učíme se Tarot
Předmluva
Jak si vybrat Tarot
Staráme se o Tarot
Poznáváme obrázky
Vykládáme 

Udělej si Sám
Jak na Róby
Jak na Rituální Nože
Jak na Oltář
Jak na Zbytek 

Odkazy
Autoři

Vsupte do naší knihy návštěv a zaznamenejte tam nějaký svůj postřeh, zkušenost, nebo připomínku k našemu webu. Děkujeme.


Počítadlo přístupů

BlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarma


Naše Ikonka

Toto je ikonka našeho webu. Budeme moc rádi, pokud si ji umístíte na svých stránkách.


 

MINULOST V SOUČASNOSTI

(zlomek mého životopisu)

Jste-li lidmi, kteří ovládají dokonale své sny. Vstupujete-li do svých snů vědomě, pak jistě i víte, že tyto sny jsou astrálním cestováním (vědomé zasahování do vašeho podvědomí). Cestujete-li astrálně často a vždy zdařile, máte moji úctu, ale rád bych vás momentálně obeznámil s jistým problémem, který padl na mého ducha jako temný tajuplný stín, co okolo pohazuje sebevědomou a cílevědomou zlobu proti čemukoli pozitivnímu. Problém, při kterém se děje v podstatě nemožné, ale skutečné. Problém jenž nese mé vlastní jméno, dává mi o sobě vědět v astrálním světě... Problém jenž mi chce vzít světlo a zahodit mne v temnotu.

MINULOST

PŮVOD A POČÁTEK...

Nejsem sám sebou nadšen za svou minulost, ale velmi souvisí s mou momentální situací, kterou jsem si pro sebe pojmenoval problém. V mých čtrnácti a patnácti letech jsem začal s praxí satanismu a démonologie, dvou velmi temných okultních věd, díky nimž se člověk stává pouhým sluhou nenávisti a zloby celkově. Jednal jsem v podstatě podvědomě, ale momentálně vím, že to nebylo jen tak z náhody, vše mělo svůj účel. Zapříčinil jsem díky znalostem obou věd mnoho špatných událostí, které mne i mé přátele provázely do konce roku 2002. Už od malička jsem věděl, že co je nadpřirozené je i pravdivé, a aniž bych si to tehdy uvědomoval, momentálně vím, že jsem magicky působil již v dětství. Jelikož jsem byl znalý satanismu a démonologie, utvořil jsem na jejich bázi vlastní metodiky a umění, které krom mne nikdo nezná, ale mou zaslepeností a zlobou bylo ono umění zasvěceno (okultně a ritualisticky) temnotám zla. Stvořil jsem bytost, která vyšla z mé vlastní zloby a z mé krve. Ano, byla to ta největší hloupost, kterou je člověk schopen vykonat, a přitom si ani neuvědomuje, že se stává sám sobě loutkou, a loutku stačí už jen odstřihnout, když ji nepotřebujete. Tak stalo se. Do doby, než nastal podzim 2002, jsem si nikdy neověřil, zda magie vlastně funguje, jelikož jsem nikdy nepotřeboval k tomu důkaz, jen jsem věřil a důkaz se dostavil v den, kdy opravdu uznal za vhodné se projevit svou vlastní zkutečností. Bytost jenž jsem stvořil zasvěcením své krve Bafometovi, začala působit ve všech sférách.

PODZIM 2002...

V té době jsem bydlel s pár přáteli na jednom bytě, kde se běžně v jednom z pokojů projevovali mrtví různými zvuky, polarizacemi energií a taky i vizuálně. Stal jsem se všem odcizen svým vědomím i nevědomím, jelikož jsem mrtvé začal poslouchat a začal jsem si s nimi promlouvat. Unikla mi ale postava, která nebyla ani zdaleka mrtvá, nýbrž naopak se chystala probudit k životu. Svou zaslepeností jsem si tehdy ani nevšiml faktu, že jsem se dostal do styku s bytostí, které jsem podal ruku k tomu aby povstala. Té bytosti, které jsem se daroval svou krví. (Upřímně se musím smát lidem zasvěceným satanismu, kteří krom praxe o tom ví opravdu mnoho. Ale vlastní zkušenost s démony je nenahraditelná. Nevidím v tom obdiv ale politováníhodné uctívání vlastní smrti, které se praktik satanista sám sebou zavazuje. Většina dotazovaných "takzvaných" satanistů, mi ani nedokázala vysvětlit proč vlastně tato okultní věda (úpadek) se jim stala oblíbenou a zasvěceníhodnou. Většina neměla žádné vědomosti co praxe obnáší, a proč? Jen proto, že stačí znát jméno Satan a tomu se jen hloupě uklánět. Člověk na sebe tímto jen upozorňuje negace, kterou démoni i ďábel jsou. A jen to postačí k tomu, aby jednoho dne člověk uklouznul a propadl se na tenkém ledě, kterým také satanismus (i spousta jiných okultních věd) jsou.) Ona bytost se mi jevila už od počátku jako čirá negace, ale na to si člověk zvykne, když denně promlouvá k více než dvaceti mrtvým. Co jiného také zbývá, že?

SYMBOL Z KRVE...

Koncem října, nebo někdy na počátku prosince jsem se začal zmiňovat lidem okolo sebe o kreslení krví. Ptal jsem se na jejich vlastní názor, a ani mne nezajímalo co mi vlastně zdělují. Tedy zajímalo mne to (jinak bych se neptal), ale bytost (démon) mi v mé hlavě utvořila takový zmatek, ze kterého jsem byl jen a jen zmatenější a zaslepenější svým podvědomým spojením s onou bytostí. Nicméně netrvalo dlouho, a já se jedné temně tajemné noci probral u stolu s inzulínovou stříkačkou v ruce v níž zbyla trocha krve, a na stole jsem oběvil právě dokončený obraz. Byl jím naprosto dokonalý symbol Bafometa se vším co k tomu patří. Následujícího rána mi v životě započlo opravdové peklo. Ani v nejmenším jsem nepočítal s nesnázemi, jež mi poskytla levitující žiletka, která se nechovala nijak přátelsky. Od té doby mám na ramenou a hrudi, sic menší, ale doposud citlivé jizvy. Symboly chcete-li.

SCHYZOFRENIE NEBO POSEDLOST?...

Asi po týdnu jsem byl posednut nadšením z onoho krvavého výtvoru a budil ve mně neskutečnou sílu dematerializace. (Byl jsem obeznámen s tím, proč mi tato událost byla osudem. Dozvěděl jsem se o své existenci před tímto životem, jenž zasahuje do počátku konce, tedy vzniku všeho. Byl jsem anděl a padlý anděl. Ono podvědomé jednámí mi bylo do tohoto života vloženo a to co se mi stalo se stát prostě muselo. Bylo mi ukázáno k čemu jsem jako člověk potřeba. Bylo mi to ukázáno vizemi budoucna. Viděl jsem soudný den, který bych přirovnal k válce mágů, jimiž jsou bezesporu Bůh a Satan. Viděl jsem sebe jako vůdce armády krvelačných bestií, který velel k útoku mávnutím mocného meče. Nebe bylo z plamene a zem byla potřísněna krví. Všude byly znetvořená těla mrtvých lidí, a jejich duše poletovaly zmateně všude tam, kam jsem byl schopen vidět.)Vše co ve mně bylo pozitivní se vytratilo z mého vědomí a prostoupilo na povrch mé podvědomí s nekonečnou chutí konat cokoliv zlého. Jakékoliv pocity, které jsem v sobě do toho dne nosíval, se vytratily na pouhé lusknutí prstem. Jenomže jsem jím neluskal já. (Byl jsem označen za blázna a maniodepresivního schyzofrenika, který je schopen ublížit sobě i svému okolí bez jakýchkoliv výčitek svědomí. Tak zněl posudek psychiatra.) Radostně jsem se oddal ďáblovým choutkám, a ani jsem si neuvědomoval jakou bolest jsem způsobil mnoha lidem okolo sebe. Mé přítelkyni jsem řekl, že k ní absolutně nic pozitivního necítím... že ji nemiluji. Svým přátelům jsem řekl, že je ani neznám, tak ať se mi už raději nestaví do cesty. (Je mi to teď moc líto, ale vím že lítostí se nic nezpraví. Proto nyní podávám všem těm, kterým jsem onu dobu ublížil svým jednáním, svou upřímnou omluvu. Mrzí mne to... bohužel stalo se! Snad mi jednou odpustíte.) Zavrhl jsem vše co mi bylo k něčemu dobré a stal jsem se temným stínem s nadpřirozenou mocí temnoty a ohně. Po čtrnácti dnech se mi zdálo o tom, že jsem před krátkou dobou miloval, a že svět okolo mne nebyl tak černý a krvavý. Ten sen mi poskytl uvědomění, ze kterého jsem usoudil, že jsem ovládaný bytostí jež jsem svořil (bytostí nižší sféry). S miniaturním vědomím a vzpomenutím si na lásku, jsem se odhodlal proti vlastní vůli zajít za mou přítelkyní, abych si mohl uvědomit víc o lásce, kterou mi doslova ukradli z mého nitra. Toho dne jsem opět nahlas vyřkl slova "Miluji Tě" a v ten moment jsem se ocitl na mostě v mlze. Byl jsem jako neposlušná loutka potrestán za svůj zločin vůči temnotě i Bafometovi, a jednoduše v okamžiku mne odstřihli. (přirovnal bych to asi ke stavu kómatu, ve kterém člověk není ani mrtev ani živ.) Jedinné co jsem mohl dělat, bylo postávání na mostě pod kterým tekl proud krve. Na jednu stranu byl svět mrtvých a na druhou stranu mé tělo a svět živých. Díky bytosti, jenž začala plně ovládat celou mou existenci, krom mého vědomí, jsem se nemohl vrátit do svého těla, jelikož bylo obsazeno jiným duchem a jiným vědomím. Nemohl jsem ale ani přejít na stranu mrtvých, a osvobodit se tak od trestu, jelikož jsem byl stále na svém vlastním těle závislý. Jedinou mou možností bylo zůstat na mostě v mlze, v mém vězení, kam strčili mou duši. (Tohle já označuji za posedlost démonem.) Časově na náš svět to padlo zhruba tak na deset dní, ale to jsem si uvědomil teprve tehdy, když se mi podařilo nad bytostí zvítězit. Jak se mi to podařilo? Že je to nemožné? Omyl! Vzbudil jsem v sobě samotném tolik lásky k Bohu a k mé přítelkyni, že jsem dostal sílu na protiútok. Smířil jsem se s tím, že mohu zemřít, ale s vědomím, že za lásku klidně položím svůj život, který jsem vedl doposud velmi negativně. Bylo to to první nejlepší rozhodnutí mého života, boj za lásku proti zhmotněnému zlu v mém těle. Tehdy jsem si ani neuvědomoval, která z těch dvou lásek byla tou, která mne z mého vězení dostala, ale dnes vím komu patří mé díky... Bohu! Opravdu si mohu dovolit říci, že láska je tou nejlepší zbraní proti jakékoliv negaci, kterou jsme schopni zaznamenat. Jak tedy probíhal onen boj? Boj. Je to pouhé symbolické slovo rozporu dvou vědomí, které propuklo mezi mým vědomím a mým vědomým podvědomím. (Bytostí jsem totiž také já sám, přesně tak jak jsem se utvořil.) Jednoduše jsem se hádal a ospravedlňoval lásku, bojoval jsem za její autoritativnost a nadvládu nad negacemi... Hájil jsem její práva na existenci, hájil jsem Boha, sebe, přítelkyni a naše práva na lásku mezi námi samotnými. (Cítím důležitost vysvětlení toho, co je láska. Ni sex, ni krása, nýbrž upřímná radost z toho, milovat vše, co jest v existenci.) To bylo poprvé kdy jsem pocítil opravdové spojení s Bohem. (Jak to mohu tak jistě určit? Jednoduše. Sám jsem byl slabý na to, abych se vrátil do svého těla, slyšel jsem hlas z jasného světla, cítil jsem LÁSKU.) Poté jsem se ocit opět ve svém těle a bytost jsem měl možnost pozorovat v mé blízkosti, dostatečně oslabenou, aby na mě nemohla dále páchat zlo. Zdokonalil se mi jasnovid, jasnocit a jasnosluch natolik, že soustředění bylo opravdu zbytečným. Žil jsem tím. Bohužel taky musím sdělit, že to nebyl konec útrap s touto bytostí. Mé další kroky vedly k rozvázaní paktu s Bafometem, kdy jsem posvěcenou vodou pokřtil svou krev na papíře (rada astrálního přítele), a poté symbol ponořil celý do sklenice s posvěcenou vodou, a tu zase vložil do další sklenice a tu pak zakopal na místě, které mi bylo označeno Bohem. S bytostí jsem se nemohl rozvázat ani nikdy nemohu, jelikož jsem ji utvořil a složil k ní vlastní praktiky. Jsem s ní navždy spojen... jsou to totiž mé vlastní negace, které mohu maximálně potlačit a nebo přetvořit k obrazu pozitivismu.

ODPLATA ZA VZPOURU BAFOMETOVI...

Po tomto velmi rušném období samých nepříjemných zkušeností, jsem se začal věnovat lásce k Bohu a začal jsem odhodlaně číst bibli, jelikož mi poskytovala všechnu ochranu, kterou jsem potřeboval. Neuvědomil jsem si ale, že se tím vzdaluji lásce k člověku jedinci, jelikož jsem začal milovat všechny stejnou měrou a mou přítelkyni postihl stejný osud jako mne. Bytost mnou stvořená ji posedla. Nejprve jsem si toho nepovšiml, jelikož sbírala síly na plné ovládnutí její duše a jejího těla. Během tří dnů mi dal najevo jak rychle nabyl své síly a onen třetí den mou přítelkyni ovládl úplně. Jako důkaz mi podal obraz (událost) mé přítelkyně, která se démonicky pousmála mnou vyslovené lásce, vstal a došel do kuchyně pro nůž. Nalezl jsem ho (ji) pak sedět v kuchyni s nožem na ruce, a koukal(a) na mne. (Budu se dále vyjadřovat k mé přítelkyni jako k oné bytosti.) Lekl jsem se jeho očí, jelikož nešlo o pouhý vtip, a pak mi řekl: "To je má pomsta i za mého pekelného otce. Budeš trpět!" Následoval jen šílený smích a já zareagoval rychlostí o níž jsem neměl ani potuchy. Skočil jsem po něm a strhl nůž z její ruky, přičemž jsem nůž hned zahodil a chytil ho do kravaty. Jednoduchou ale silnou modlitbou, jsem jej vyhnal z jejího těla a začala mi vyprávět o tom, jak to vypadá na druhé straně. Vykládala mi to jako sen, jelikož si ani nic jiného do dnešního dne nepamatuje. I přes to, že mne její rodiče nenávidí jsem u ní zůstal celou noc, a ráno jsem ji odprovodil do školy. Ten večer se mnoho záhadného, tedy skoro, nedělo. Přítelkyně nakreslila obraz dívky a po celém papíru nakreslila mříž. Když mi obrázek podávala opět se oběvila bytost se slovy: "Už zítra!", zazněl smích a náhle zase zmizel. Znovu se opakovalo, že mi přítelkyně poskytla výklad snu. Následujícího dne jsem čekal svou lidskou lásku okolo třetí hodiny, ale nedostavila se. V osm večer jsem zašel za jejími rodiči se zeptat co se stalo, a dozvěděl jsem se, že má přítelkyně byla převezena ze školy do Opavské psychiatrické léčebny. S šokem jsem šel na byt, kde jsem okamžitě narazil na jeho(její) obrázek, který mi vlastně ukázal jen budoucnost. Bohužel jsem si to neuvědomil dřív než když už bylo pozdě a podlehl jsem pláči a zlobě vůči sobě samotnému. Měsíc a půl má přítelkyně zůstala v Opavské léčebně, kde ji označili za schyzofrenika a psychicky vyčerpaného člověka. Každý víkend jsem za ní jezdil, abych se ujistil, že je tak nějak v pořádku. Vždy když jsem přijel do Opavy, tak jsem dostal od nich básně, jež poukazovaly na budoucnost. (Dodnes ty básně mám, ale není mi zrovna potěšením si je číst znova, jelikož jsem to již dvakrát zkusil, a našel jsem v nich něco co se splnilo teprve v nedávné době, vždy je tam něco skryto co bylo tehdy předpovězeno, ale to se právě snažím změnit.) Pokoaždé jsem se v Opavské psychiatrické léčebně setkal jak se svou přítelkyní tak i s onou bytostí. Doma jsem zatím přemýšlel nad tím, jak porazit znova bytost. Byla mi poskytnuta metoda starého známého exorcismu (vymítání ďábla), kterou mi poskytl anděl, kterého mi poslal na pomoc Bůh. Domluvil jsem se se svými kamarádkami, a obeznámil jsem je se svým problémem. Chvíli na mne koukaly jako na vola, ale pak usoudili, že mám pravdu, jelikož si to zažily i na mě samotném. Souhlasily s tím že mi pomohou, a tak jsme si sehnali potřebné věci k exorcismu. Zbývalo už jen čekat na návrat obou z pakárny. Po sylvestru 2002 se konečně vrátili zpět z pakárny... Mohl jsem tedy opět započít boj mezi mnou a bytostí jež se nárokovala na život mé přítelkyně. Jeden večer jsme s kamarádkami vtrhli do pokoje, kde na mne čekala má přítelkyně, bylo to ve vysvěceném pokoji v bytě, a obklopili jsme ji. Zvolal jsem jméno bytosti a ona na mé zvolání zareagovala. V momentě se projevila skrze tělo mé přítelkyně a mé kamarádky se lekly, jelikož si to představovaly poněkud mírnější, než jak se vše odehrálo. Obě kamarádky ho pevně chytily a položili jsme ho na postel, bylo to nesmírně obtížné, ale povedlo se nám to. Začal jsem odříkávat modlitby, které měly bytost exorcizovat z jejího těla zpět do astrálu. Začal sebou mlít ze strany na stranu a vyřvával nějaké kletby mým jazykem, jež jsem pro onu bytost vytvořil. Dobře jsem poznával ony slova a varoval jsem kamarádky před jeho pohledem. Řekl jsem jim, aby se za žádných okolností nedívali bytosti do očí... poslechly. Modlitby jsem opakoval dokola asi sedmkrát a po každé jsem udělal posvěcenou vodou kříž na čele mé přítelkyně. Před posledním opakováním zbledl a vážným prosebným hlasem žádal, abych ho nechal být, jelikož jsem jeho stvořitelem. Sliboval mi, že dostanu vše co si jen budu přát. Pokračoval jsem v modlitbě. Ještě silněji sebou začala trhat a když viděl že je v koncích, pronesl poslední slova ke každému z nás. Jedný kamarádce slíbil, že se jí vrátí do života a že ji usmrtí jejího syna. Druhé kamarádce zaručil že nikdy nebude mít své vlastní dítě. A mě pověděl: "Stejně jednou pochopíš, že děláš chybu a jistě se ke mě budeš vracet. Pak zemřeš navěky!"

Bylo to to poslední co bytost pronesla a vymrštila se z těla ven. Bytost byla slabá a malá, jako stín temného pírka z havrana. Svázal jsem ji kledbou k sobě, aby byla neustále pod mým vlivem a aby nemohla konat škodu někomu dalšímu. Má přítelkyně křikla bolestí, jenž ji způsobovala naše pevná sevření. Pustili jsme ji, a vše bylo v pořádku. (Bylo celkem zajímavé zpozorovat okamžik mých kamarádek, kdy pochopily, že to není hra ale realita. Nicméně mne mrzí, že jsem na ně seslal, žádostí o pomoc, problémy jež se u jedné splnily a u druhé nepřišel ještě čas. Můj čas nadešel, ale k tomu se dostanu jistě později. Nicméně se může vše změnit že?)

TÝDEN SE STRÁŽNÝM DUCHEM...

Po těchto událostech jsem se dostal do kontaktu se strážným duchem mé přítelkyně a ten mne upozorňoval na mnohé mé chyby v mých myšlenkách, v tom co jsem říkal a v mých konech. Díky ní němu jsem se dokázal ne sebe podívat i z druhého pohledu a pomohlo mi to k mému rozhodnutí se o tom jak dále působit na této planetě. Když jsem mu řekl, že se hodlá poddat lásce k člověku, podal mi roční předpověď událostí, které se všechny splnili. I to, že jsme se rozešli a způsob jaký udal strážný duch byl do jakýchkoliv detailů shodný. Tyto rozhovory se konaly vždy, kdykoli jsem chtěl. Na mé zavolání se semnou spojoval strážný duch mé přítelkyně. (Jeden z rozhovorů mám zachycen na pásce, a díky němu jsem pochopil mnohé co se stalo a proč se tak stalo. Vše jen díky lásce k pouhému člověku. Do půl roku jsem ztratil veškeré své schopnosti. Nicméně věřím tomu, že časem poskytnu i tuto rozpravu pomocí internetu.)

VÁNOCE 2003...

Došlo k tomu, že jsme se s mou přítelkyní rozešli, jelikož se zamilovala do mého kamaráda, který jen loví lidské dívčí duše. Nezmohl jsem s tím nic. Jelikož ale bydlela u mne, protože její rodiče na ni nebyli zrovna moc milí, nechal jsem ji bydlet u sebe dál. Spali jsme v jednom pokoji a na jedné posteli. Každou noc jsem ji pozoroval jak spí, a šeptal ji do spánku svá srdce slova. Nebránil jsem ji v ničem, jelikož člověk který miluje, není schopen nějak bránit tomu koho miluje. Udělal jsem jim prostor v našem bytě a nechal je ať mohou být spolu kdykoliv se jim zachce. Asi po měsíci a nějakém tom dni navíc se rozhodla odstěhovat k jejímu novému příteli.

ZNOVUNABYTÍ MÝCH SCHOPNOSTÍ...

Týden po jejím odstěhování jsem dosáhl toho, znovu dát lásku jen Bohu, díky kterému ji mohu dát všem. (Proč dávat někomu víc, když mohu dát všem stejně, a bude to víc, než je dát víc jedinci.) Začal jsem se stýkat s jehovisty, abych měl na vše víc pohledů, a díky těmto pohledům si vlastně mohu ve svém životě dál vybírat. Já se ale již oddal magii a pozitivitě v ní, i když celá má minulost je jen bolestí a negacemi.

SOUČASNOST

DNES A MINULOST...

Jelikož jsem se rozhodl konat vše co by mi dalo smysl (už si umím udělat rozdíly), a při svých magických evokacích jsem vyvolával a spojoval se s bytostmi ryze pozitivními (i tato pozitivita se dá ale zneužít, bohužel), jako jsou například Mentifil (živlová bytost země),Abusis (prainteligence nadzemské zóny 9° vodnáře), Hyla (prainteligence nadzemské zóny 22° býka), Girmil (prainteligence nadzemské zóny 5° panny). Zda-li bych vlastně byl schopen se s těmito bytostmi "spřátelit1" bez víry v Boha? No zajisté ne! Problémem který je vlastně důvod, proč momentálně sedím u kompu a píši tento text mého života je, že jsem se rozhodl jít pozitivitou proti negacím a to je obrat o stoosmdesát stupňů. Bytost se kterou jsem se svázal se pomalu osvobozuje a značně mi dává na jevo že s tím mým rozhodnutím nesouhlasí. Je utvořena negacemi, kterých je ve mě míň a míň. Víc a víc se ale staví vůči mě má vlastní temnota, kterou jsem vložil do bytosti, při její tvorbě. To je můj problém...

1) Spřátelit znamená nerozkazovat, ale podat svou upřímnost a lásku. Díky tomuto spojení dosáhne jedinec opravdové svobody vlastního ducha, a je mu umožněna kdykoliv zavolat bytost a nechat ji třeba i skrze sebe působit na své okolí, je-li to i v zájmu oné bytosti. Skrze mne bytosti nechávám působit mnohokrát (v soukromí), jelikož od nich nemusím očekávat podlosti. Záleží však na bytostech námi zvolených.

ŘEŠENÍ, NEBO ZDÁNLIVÉ ŘEŠENÍ?...

Existují dva způsoby, jak nad touto stvůrou mnou stvořenou zvítězit:

1) Mohu v sobě dospět k rovnováze negací a pozitivit a dovršit tak svou lidskou rovnováhu těla, ducha i duše. Tím pádem bych ale už nemohl dosáhnout dokonalosti.

2) Mohu bytost, jež jsem stvořil, obráti v pozitivní bytost. Nebo také mohu bytost úplně zlikvidovat, jelikož k její destrukci mám možnost, sílu i právo, ale tuto metodu jsem zavrhl.

Po rozhodování, jsem dospěl k závěru, že volím možnost druhou a těžší, jelikož je pro můj vztah k magii daleko potřebnější a ušlechtilejší. Jsem si plně vědom toho, že cesta mnou zvolená bude velmi trnitá a dlouhodobá (možná i celoživotní s marným počínáním). Je pro mne velmi důležité si uvědomit všechny nastávající možnosti, jelikož z nich se určuje další má volba v co budu věřit. Volím tedy možnost, kdy onu bytost proměním na pozitivní s koncem pozitivním, kdy se mi povede bytost proměnit. Doba bude sic opravdu dlouhá, ale nic pořádného nemůžu přeci chtít za dvě minuty. Odhaduji to ny několika letou snahu a píli.

TEĎ A BUDOUCNOST

JAK NA TO?...

Myslíte si snad, že to je nemožné? Zajímá vás jak na tom hodlám pracovat? Je to zatím jednoduché. Prvně se musím v sobě samotném probourat ke stavu, kdy mi negace nebudou ve mě samotném činit, žádné problémy a budu je vlastnit ve svém vědomí. Myslím tím, že se spojím se svým podvědomím, které je člověku jen nepřítelem a víc, když díky našemu podvědomí dopomáhá jistá nevidtelná energie (výjimky potvrzují pravidlo). Až budu mít vědomě i své podvědomí, mohu pak přistoupit k evokacím bytosti, kterou budu proměňovat sám sebou k lepšímu a pozitivnějšímu jednání (K tomu člověk ale potřebuje mít dokonalou znalost toho, co je bytost samotná. V mém případě to fungovat bude, ale co se týče ostatnícj bytostí, raději bych se o to ani nepokoušel, jelikož všichni víme pouze to, co vědět smíme. Nikdo nezná bytosti dokonale s jedinou výjimkou a tou je jedině bůh (Možná i mág, ale v dnešním světě takových není, jelikož nenastala ta doba mágů hodná. Momentálně je doba, kdy se mnoho lidí rozhoduje k magii, ale stát se mágem je otázkou několika životů, ne jen jednoho.)

Při mých evokacích se budu hlavně snažit navázat jakýsi autoritativní vztah s bytostí, ale upřímně odmítám jakéhokoliv násilí, negace, nebo jen rozkazu. Vše jse totiž řešit na dva způsoby:

1) je možno použít nasilností

2) lze použít lásky, opatrnosti, šetrnosti, trpělivosti...

Zase mi zbyla volba a volím možnost druhou, opět těžší a delší. Nicméně jde o vytvoření důvěrného vztahu s bytostí doposud negativní (v jistém poli rozmezí), jelikož i bytosti jsou ochotny vstupovat s lidmi do přátelských kontaktů, ale to záleží na mnoha věcech. (Např.: Nikdy se mi nepovede, jako člověku, uzavřít spolehlivý přátelský vztah s bytostmi živlu ohně, jelikož mají nejblíže k negacím. Působí pak i na mne docela negativně, a proto tyto bytosti "člověk musí" ovládat, což bez Boha a rozkazu nepůjde.) Já, jelikož znám dokonale bytost, která vznikla z mé krve, si mohu dovolit navázat tento kontakt, jelikož je kusem mého života, mými vzpomínkami atd. Mám proto to privilegium sám se sebou v astrálním světě bojovat jak uznám za vhodné a kdy uznám za vhodné.

Dovoluji si podotknout připomíňku na zdůraznění důležitého faktu, že když bytost DOKONALE neznáte, nemáte ani právo se pokoušet o to, změnit její polaritu. Je to jen právem Boha a nebo kohokoliv, kdo si bytost stvořil, ale jen pro tuto zkušenost bych to nedoporučoval. Nedoporučoval bych nikomu tvořit nové energie v prostoru, jelikož je to náročná práce necelých dvou let, chcete-li, aby to byla bytost stvořená jen vámi. Jistě by to šlo i dříve, ale nikdy né někomu, kdo je nezkušený. Píši to tedy proto, abych si vlastně lépe uvědomil sám sebe kdys a nyní, a abych mohl (málokomu) pomoci se stejným problémem, jinak je to čistě věc informační.

KDO A CO JSEM ZA ČLOVĚKA?...

Tímto bych rád uzavřel tento text, jelikož musím i podat kdo a co jsem. Nerad bych totiž, abych se zase setkal s lidmi, kteří by mne oslovovali mágem, jelikož mi to není mnoho příjemné, když jím ve zkutečnosti nejsem. Bolí mne občas slepota lidí, ale ještě více materialismus, nebo lidé magií se zabývající v jejím negativním pojetí. Jsem tedy ochoten uznat, že jsem čarodějem, a jak to mohu stoprocentně vědět? Jelikož znám rozdíl mezi čarodějem a mágem.

Čaroděj je člověk magicky působící pomocí rituálů apod.

Mág je člověk magicky působící v jakémkoliv ohledu pouhou myšlenkou, nic víc nepotřebuje.

Jsem tedy čarodějem, který je v praxi vždy zdařilý, jelikož si vybírám ty složitější a delší cesty k jednoduchosti za vyšším účelem... a tím je mi možnost stát se pozitivním mágem.

Zajímá vás jak mohu vědět kdy nastane doba opravdových mágů? Jak mohu vědět, že se dnes mágové ještě nevyskytují? Proč vím, že Tolkien měl vizi? Měl jsem ji stejnou díky bytostem, které mi přidělují nové a nové "vlastnosti", záleží však na bytostech jakými vlastnostmi mi mohou pomoci. (Co se týče Pána prstenů, tak američani zobrazili jakože minulost, ale jistý spolek lidí již jistou dobu ví, že tím byla myšlena budoucnost. Doba nastávající o níž se zmiňuje mimo jiné i bible samotná. Bylo to dílo dětem a jedincům, kterým se tento film stal jistě jasným znamením.) Mýlím-li se ale, a vyskytuje-li se opravdový mág, žádám ho tímto o pomoc.

UPŘÍMNÁ ŽÁDOST:

1) Teleportace je přesun hrubohmotného těla časem a prostorem na jakékoliv místo ve zlomku vteřiny na jakoukoliv vzdálenost.

2) Potřeboval bych vysvětlit princip teleportace. Povedlo se mi to dvakrát, ale nějak mi uniklo jak k tomu všemu došlo, jelikož k tomu došlo vždy v případě zahledění se do svého nitra, kde pro mne přestal existovat neexistující čas a prostor. Stalo se tak v obou případech a víceméně to bylo podvědomé. Jsem si ale jist, že v tom je určitá spojitost, ale taky jsem již zjistil, že to není pouze tímto. Je-li tedy někdo, kdo je opravdu mág, žádám ho tímto o to aby se ke mně teleportoval. Postačí jen můj text, ze kterého působím, k tomu aby se teleportací dostal přímo vedle mne. Pak mi může poskytnout onen záhadný princip. Nenajde-li se nikdo takový, ani mne to nezklame, jelikož vím své. Nicméně pro mne bude zase lepší, když si na onen proncip teleportace příjdu sám, ale tím svou žádost neruším a považuji ji za stále platnou.

Díky tedy za váš čas... díky všem bez rozdílu.

 

Druidský Háj
Keltové
Návrat Keltské kultury
Kde je domov Keltů
Keltský Rok
Keltské Náboženství
Druidi
Poděkování
Druidry today
Wyda

Kult zvaný Wicca


Sídlo Pátého Gnóma
Analogická Aspekce
Magie - úvaha
Minulost a současnost
Stalo se
Odevzdání negací
Tranzmeditace
Zrcadla a sugesce
Pozitivita
Pozitivita 2
Uvědomění času
Esoterní věm
Materializmus
Mazlíčci
Hypnóza a sugesce
Básně

Anketa č.1
Anketa č.2

 

© by My:-) Web Design by HEXX. Veškeré texty a grafika jsou majetkem jejich autorů a nesmí být bez souhlasu autora nijak použity. Vyjímkou jsou citace textu z těchto stránek. U takto použitého textu misí být uvedeno jméno autora a odkaz na tyto stránky.