Hlavní Stránka
Novinky
Co že je ta Magie
Bylinky
Kalendář 
Zvěrokruh
Symboly
Meditujme nad hudbou
Šťastné Číslo
Co prozradí Oči
Knihovna
Zásady 

Humor
Studie Santy Clause
Kult KARI

Jak si léčit nemoci

Vesmír jako Hologram
Salemské Procesy

Naše úvahy 

Učíme se magii
Předmluva

Učíme se Tarot
Předmluva
Jak si vybrat Tarot
Staráme se o Tarot
Poznáváme obrázky
Vykládáme 

Udělej si Sám
Jak na Róby
Jak na Rituální Nože
Jak na Oltář
Jak na Zbytek 

Odkazy
Autoři

Vsupte do naší knihy návštěv a zaznamenejte tam nějaký svůj postřeh, zkušenost, nebo připomínku k našemu webu. Děkujeme.


Počítadlo přístupů

BlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarma


Naše Ikonka

Toto je ikonka našeho webu. Budeme moc rádi, pokud si ji umístíte na svých stránkách.


 

PRO UVĚDOMĚLÉ A JDOUCÍ ZA POZITIVITOU

 

Proč bych se měl zabývat svou pozitivitou, když pravé uvědomění mi přináší jedině má vlastní negace?

 

Těm chytřejším stačí jen název tohoto textu, jelikož vysvětlije vše to o čem budu psát, ale taky mnohem více. Přejděte rovnou tedy k praktické části.

 

VYSVĚTLENÍ:

Slovo "jedině" v nadpisu, jímž je mocná myšlenka, je individuální a platné pouze tedhy, chceme-li opravdu změnit sama sebe k pozitivnímu vzezření, čímž ale nemyslím samozřejmě vzhled, nýbrž skutky.

Proč bych se tedy neměl zabývat tím co je na mně pozitivní? Jelikož bych tímto neodhalil své negace, díky nimž bych byl schopen nalézt sílu k vědomému potlačení jejich vlastní existence v sobě samotném. A to mi příjde velice podstatné.

Chceme-li tedy být pozitivnějšími, což nám přinese rozhodně miminálně větší svobodu, tak se musíme postavit svým špatnostem čelem, nikoliv zády, že? Jinak si myslím, že by mělo být všem vše zřetelně jasné.

 

PRAXE:

Několik způsobů.

1.) Můžeme pro zjištění požádat někoho nám blízkého, kdo nás zná delší dobu a tudíž i ví lecos o našich vlastních negacích, které nejsme schopni sledovat díky naší zaslepeností člověka.

2.) Jelikož je ale prví způsob omezen znalostmi, nás samotných, našimi přáteli, tak uvádím jiný fungující příklad. Meditace. Meditujte a umíte-li vizualizovat své vlastní představy, tak se snažte vybavovat si situace o nihž vy samotní si myslíte, že se odehráli pod negativním vlivem působením vašeho vědomí a nebo podvědomí (pokud-li o svých podvědomých skutcích víte). Vracejte se do své minulosti, ze které se dá pro uvědomění neustále čerpat.

3.) Jelikož ani druhým způsobem většinou nezjistíte své podvědomé negace, zkuste astrální cestování a nahlížejte sami na sebe skrze akášu. Budete schopni sami sebe posoudit pohledem někoho jiného, tedy ne z vlastního pohledu našich očí, ale uvidíte své jednání mimo sebe a tím si můžete všimnout i působení na vás samotné jinými bytostmi (inteligencemi). Samozřejmě to závisí na vašich dovednostech a na vašem duchovním vzrůstu. Jakýkoliv neuvědomělec magických věd, by se mohl posuzovat nejpravděpodobněji jedině dle prvního způsobu.

4.) Mohli byste to zjistit také hypnózou, kterou se necháte uvést do své minulosti, ale s tímto bych byl opatrný vůči lidem, kteří nás mají hypnotizovat. Člověk je velmi snadno sváděn k zneužívání leckterých znalostí magie a vším s ní spojeným. Hypnózou by jste měli možnost se pozorovat jako ve třetím způsobu, akorát ne skrze akášu. Záleží to víceméně na hypnotizérovi.

5.) a) Zase astrální cestování. Jenomže ve spojením s cestou do minulosti a octnutí se v ní. Umíte-li astrálně cestovat do své minulosti, podnikejte tyto cesty za účelem posuzování sama sebe, nikoli proto abyste tržili pro sebe nějaké informace, díky kterým byste se materialisticky obohatili. Podniknete-li cestu astrálem do své minulosti pro zjištění vlastních negací, podaří-li se vám své vlastní negace pojmout ve své nitro (uvědomit si), pak se zpět vrátíte s tím nějvětším bohatstvím pro vlastní existenci.

b) Tohle se dá spojit s teleportací, takže sami sebe přenesete hrubohmotně astrálem do oné situace. Nemyslím tím samozřejmě, že byste se pohybovali svým tělem v strále, ale jen se jím přenesete. Pravděpodobně byste zemřeli, kdybyste se snažili dokázat zhmotnit sami sebe v astrále.

6.) Dalším možným způsobem, jak zjišťovat své vlastní negace je magická evokace. Nikoliv bytostí s negativními vlastnostmi, ale spojte se s vlastním strážcem. Pravděpodobně bude jen rád, když na vás spozoruje touhu po změně vás samotných k pozitivnějšímu obrazu, který se má odrážet skutky. Jistě mnohým z vás velmi rád poskytne cokoliv, co vás přivede k uvědomění si vašich vlastních negací, a to i těch o nihž ani nemáte potuchy, jelikož je koná vaše vlastní inteligentnější podvědomí. Váš strážce vám může pomoci, tak se jej ptejte alespoň telepaticky, nebude-li vám to tvořit nijaký problém.

7.) Chcete-li být opravdu pozitivními, začněte studovat Bibli, jelikož je plnohodnotným společenským rádcem těm, kteří pozitivitou chtějí žít. Je v tomto mocném díle Boha obsaženo velmi mnoho informací veškerého druhu, a ten kdo se do ní "zažije", tomu bude ukázána cesta. Myslí-li si ale někdo, že stačí si Bibli přečíst, je na omylu. Bránu k opravdovému zasvěcení ob BARDONA, by jste taky těžko pochopili jedinným přečtením. Důležitost je totiž ona PRAXE!!! A Bible, stejně jako jakákoliv kniha zajímající se magií esotrně, je vhodná pro praxi. Jak ale v čem.

 

Způsobů je velmi mnoho!!!

 

A DÁL?:

Takže si předem rozmislete, jak k sobě přistupovat ohledně hledání svých negací. Zaznamenal jsem sedm způsobů, které ani nejsou všemi možnými. Jsou takové rozdělující do různých technik. Techniky nevysvětluji ze dvou důvodů:

1: Existují na to již teorie i praxe zaznamenané v knihách.

2: Nebyl to můj záměr.

Záměrem tedy bylo poskytnout opět jen uvědomění si svých možností a několika málo způsobů jak si počínat. Každý z vás však bude moci podnikat jen dle svách vlastních možností a vědomostí. Kdo k tomu bude přistupovat přes Bibli, tak bych ho rád varoval: "Prvně se učte principům magie a až tohle zvládnete (tak za dva tři životy), tak teprve potom se už jen řiďte biblí, jelikož vás už jen povede jedním směrem. Bible na nás zrácí působení i tím, když čteme Bibli zároveň s jinými esoterními díly magických věd. V podstatě Bible studii magie zakazuje. Umíte-li magii, bude to pro vás ten nejlepší krok kody vyšlápnout. Chce to samozřejmě také vytrvalost a trpělivost, že?

 

 

Druidský Háj
Keltové
Návrat Keltské kultury
Kde je domov Keltů
Keltský Rok
Keltské Náboženství
Druidi
Poděkování
Druidry today
Wyda

Kult zvaný Wicca


Sídlo Pátého Gnóma
Analogická Aspekce
Magie - úvaha
Minulost a současnost
Stalo se
Odevzdání negací
Tranzmeditace
Zrcadla a sugesce
Pozitivita
Pozitivita 2
Uvědomění času
Esoterní věm
Materializmus
Mazlíčci
Hypnóza a sugesce
Básně

Anketa č.1
Anketa č.2

 

© by My:-) Web Design by HEXX. Veškeré texty a grafika jsou majetkem jejich autorů a nesmí být bez souhlasu autora nijak použity. Vyjímkou jsou citace textu z těchto stránek. U takto použitého textu misí být uvedeno jméno autora a odkaz na tyto stránky.