Hlavní Stránka
Novinky
Co že je ta Magie
Bylinky
Kalendář 
Zvěrokruh
Symboly
Meditujme nad hudbou
Šťastné Číslo
Co prozradí Oči
Knihovna
Zásady 

Humor
Studie Santy Clause
Kult KARI

Jak si léčit nemoci

Vesmír jako Hologram
Salemské Procesy

Naše úvahy 

Učíme se magii
Předmluva

Učíme se Tarot
Předmluva
Jak si vybrat Tarot
Staráme se o Tarot
Poznáváme obrázky
Vykládáme 

Udělej si Sám
Jak na Róby
Jak na Rituální Nože
Jak na Oltář
Jak na Zbytek 

Odkazy
Autoři

Vsupte do naší knihy návštěv a zaznamenejte tam nějaký svůj postřeh, zkušenost, nebo připomínku k našemu webu. Děkujeme.


Počítadlo přístupů

BlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarma


Naše Ikonka

Toto je ikonka našeho webu. Budeme moc rádi, pokud si ji umístíte na svých stránkách.


 

...KOUZELNÍKŮM A VÝŠ...

Odevzdáni negací temnotám zla!

Dovolil jsem si zaznamenat jednu metodu rituální magie, která mi byla poskytnuta strážným duchem mě blízkého člověka. Nehodlám se zdržovat nějakými detaily, jako třeba, jak jsem se s ním spojil atd., jelikož by každému, alespoň trochu magii znalému, mělo být jasné jak těchto kontaktů navázat.

Následujicí modlitba poskytuje nejvyšší ochranu před temnými silami, dnes již tak mocně rozsáhlých nagací. Důležité je s ní začít pár dní předem, než se dostaneme k nejdůležitějším částem rituálu. (Doporučuji minimálně čtrnáct dní předem, jelikož čím déle se modlíte, tím rychleji se ztotožňujete.)

Jdu s křížem páně, jdu s krví Kristovou. Nikdo mne nepřemůže, jen ten kdoby byl silnější než Pán Ježíš Kristus. Amen

Je velmi důležité se dostat mezi mocnosti zla v temnotách, a těm odevzdat svou negativní energii. Nejvhodnějším místem pro náš rituál může být takové, které má špatnou pověst, a nebo jakékoliv jiné místo, kde je negace lidí v nadměrném množství. (Nadměrným množstvím je třeba brutalita.) Takovéto místo není podmínkou, ale ani bych nedoporučoval rituál provádět doma, nebo v bytě, ve kterém kdokoliv bydlí, jelikož hrozí i riziko vytvoření brány, jíž by se mohly temné bytosti evokovat na náš hrubohmotný svět v astrální nebo mentální podobě, a nebylo by pro ně problémem i v této podobě škodit. A kdo si myslí, že nehmotná bytost nenapáchá žádnou škodu je na omylu. Před třemi (možná dvěma a půl) lety jsem byl napaden stínem, který měl sílu natolik vyvíšenou negacemi okolo mého bytí, že se mi v pokoji jednoho dne oběvila levitující žiletka, která si mě maličko poznačila. Proto volte místa, o nihž jste si jisti, že neohrozí nikoho v okolí, nebo alespoň co nejméně ohrozí. (Nikdo přeci nechce nikoho přivést do nesnází s těmito zápornými bytostmi.) Já prováděl onen rituál v lese, který je u nás známý svou pověstí o místě, na němž praktikovala jistá skupina lidí satanistické obřady.

Proces tedy záčíná následující modlitbou, na místě vámi vybraném. Ještě než začnete s modlitbou následující, se pomodlete i modlitbu předcházející. Od sebe je ohraničte malou pauzou, ale nepřestávejte se soustředit na ztotožnění se s Bohem, jenž  určitě je nekonečnem v nekonečnu. (Nejstarším vládcem nad vším co je v existenci známo, ale mnohdy i lidmi neoběveno.)

Já poutník mezi hranicemi času i prostoru, přicházím k vám bytosti zla v temnotě,abych sám sebe očistil dle vůle Boží, a hodlám vám odevzdat své negativní energie, emoce i pohnutky. Povstaňte předemnou, neboť vám chci dát co nepotřebuji, zjevte se podlosti před všemohoucím. Magie jenž je zde, před vámi, mnou prováděna, je pro mne každodenním chlebem, ale je znečištěna, dle slov Božiho ducha, negací. Proto odevzdávám veškerou svou negaci zlu v temnotě, a ponechávám si sílu života a světla, kterou chci v sobě radostně, a společně s mocným Pánem nebes, hlouběji rozvíjet. Při tomto rituálu jsem ochraňován mocnějšími bytostmi vyšších sfér, a proto jakýkoliv útok na mou vlastní osobu nezůstane bez spravedlnosti potrestán. Tak staň se ve jménu Ježíše Krista a jeho nebeského otce. Amen

Obě dvě modlitby dávají dohromady vístižně co si jedinec, rituál provádějící, přeje. Snad bych se ani nemusel zmiňovat o tom, jak je důležité, se při odříkáváných modlitbách ztotožnit s nekonečnem čili božstvím. Modlitby se mají cítit, aby vůbec měl člověk, modlící se, v sobě a okolo sebe stálou ochranu. Problém je však v tom, že bytosti zla negativních energijí a vybrací nebudou chtít příjmout naši negaci, jenž chceme odevzdat, a budou se snažit člověku v mnohém jen uškodit, aby modlitbu nedokončil. (Převážně jde o vidění vlastního strachu, který je nám ukryt hluboko v našem podvědomí. Můžou se ale projevit i jiným způsobem, jelikož útočí na nejslabší místa, které dobře znají. Uvědomme si hlavně také to, že temné bytosti, démoni, larvy a stíny nejsou zrovna nejhloupějšímy, a nebylo by vhodné jejich moc podceňovat. Kdybychom je podceňovali nutilo by je to k silnějším přáním a vybracím vynaloženým nato, aby se naše operace nezdařila, a ona by se nezdařila.) Tyto bytosti, negativní (zlou) energiji potřebují mezi živými lidmi, jsoucími mezi námi všemi, aby skrze ně mohli páchat škodu v našem hrubohmotném světě.

MOŽNÁ RIZIKA:

1.) Jedním z možných horších případů, je vstup bez ztotožnění se s nekonečnem, což by mělo za následek Pohlcení do temnot, na dobu neurčitou. Propuštěná duše z temnoty, by se v temnotě pak jen zmítala, a jen zlo by ji posilovalo. V podstatě by to mělo obrácenou funkci, než kvůli které jsme započali náš rituál.

2.) Dalším možným nejhorším případem je smrt. Když člověk provede odevzdání negací, nic tím nekončí. Člověk musí najít cestu z temnot ven, a bytosti budou stále schopny učinit cokoliv, co by mu v tom zabránilo. (Proto je důležitá pomoc světla, jež je skryta ve stotožnění se a upřímnosti k modlitbám, jež budou použity.) Světlo má moc ukázat bezpečnou cestu zpět. Než se k němu však dostaneme bude to pravděpodobně chvíli trvat. Neopomínejte stále na opatrnost, jelikož se momentálně budete pohybovat směrem ven, a budete nejspýše k bytostem zády. Neradil bych, abyste to zkoušeli pozadu, protože by se vám mohlo stát, že světlo ve tmě ztratíte. Pak by ani neexistovala cesta ven, a nastala by ona zmiňovaná smrt.

VÝSLEDEK:

Výsledkem má být očištění se od negativity a následné nabývání na pozitivnosti v myšlení, cítění a jednání. Je to pocit jako kdybyste zemřeli a s nádechem se probudili do nového života, akorát se vzpomínkou na minulost, která přinese pouze nutné poučení, což však může mít za následek i duševní bolest. Nutnost je však i učení se božích úmyslů s čistým duchem. Je nutné naslouchat a důvěřovat... Poddat se jeho vůli celou svou duší, celým svým duchem. Následek tohoto vykonání bude mít pro jedince však poznatelně pozitivnější čas života na této hrubohmotné úrovni. Člověk, jemuž se rituál vydaří, bude mít i jednodušší přístup k ostatním úrovním (mentální a astrální). Dovede si utvářet jednoduše rozdíly mezi tím co je a co není dobré. Bude celkově veden k samým lepším věcem. (Pochopte prosím, že je velmi těžké uveřejnit vše, co nám tento rituál přinese.)

Poznámka: Magický kruh udělejte okole sebe v mentální a astrální úrovni. Pak tedy, kdž se budete pohybovat, budete mít kruh neustále okolo sebe. Je možno jej zakreslit i na zem magickou dýkou či magickou hůlkou, ale v tom případě se to bude víceméně podobat evokaci. Zvolili jste-li druhou variantu s kruhem na zemi, nezapomeňte na magický trojhran a naproti jemu za vnějším kruhem výseč, jenž vám poskytne směr opouštění kruhu. Mějte přitom stále na mysli, že přivolaným bytostem se nebude chtít nikam bez svého úspěchu. Velmi vhodné je si vytvořit talismany přímo určené pro tuto příležitost. Inpregnujte to světlem a láskou, a v nejhorším případě to použíjte jako zbraň vůči bytostem. Magický plášť je také velmi dobrou mágovou ochranou. Hodně štěstí a jen úspěch!

Doporučuji!

Nabývání pozitivní energie z raního slunce!

Tímto dalším rituálem, jenž je skryt v následující modlitbě a meditací s ní spojenou (samozřejmě i se stotožněním se s nekonečnem), člověk v sobě urychlí postup k dokonalosti. (Dokonalostí je myšleno poznání všeho, i s uvědoměním si všeho, což je pro mnohé nepředstavitelné, a pro ještě větší počet lidí nedosažitelné a neuskutečnitelné nebo taky nemyslitelné. Já ale vím, že člověk dokonalosti dosáhnout může, ale nepopírám ani to, že já ji doposud nedosáhl, ačkoliv se neustále snažím.)

Raní rituál spočívá v modlitbě k Bohu při energii vydávané právě vyjitým slucem. (Při západu je energie zesláblá a poskvrněná negacemi tohoto systému věcí, jenž se odehrávají v těchto místech a na každém kroku.) Energií ranního slunce ve spojení s modlitbou budeme nabíjet postupně všechny čakry žlutou barvou (i s jejími odstíny), která se může proměnit později ve zlatavou až zlatou (dosáhne-li člověk dokonalosti). Je důležité mít v každé čakře alespoň minimální účast (žluté barvy) energie raního slunce.  Nabíjení čaker záleží na jedinci samotném, jen na něm totiž záleží u které začne a kterou bude končit. Rád bych také podotknul, že znalost analogie čaker je jedině spolehlivou výhodou. Minimálně je však potřeba znát polohy čaker i s jejími názvy.

Modlitba níže uvedena musí být opakována ke každé čakře zvlášť, a nejlépe ke všem za jedinný den. Opět jsem si vybral na tento rituál místo, které na mne působilo nejklidnějším dojmem v mém okolí. Nejlepšími místy jsou ty, které člověk neuvědomělý (magie neznalý), častokrát nenavštěvuje. A člověk by také neměl hledět na to jakou vzdálenost musí překonat, aby takovéhoto místa dosáhl. (Mě osobně za takovýmto místem cesta trvá hodinu a půl, ale mohu se také přiznat k tomu, že to splnilo svůj účel, tedy alespoň z větší části. Již během prvního týdne jsem se cítil neobyčejně svěže, zdravě a  skvěle.) Nicméně výběr onoho místa záleží opět na jedinci, jenž se oddal Boží vůli, a překonal sám sebe v něčěm, co mu přišlo nepřekonatelné. Jsme to totiž především mi samotní, z koho ty negace tolik plynou, a to buď uvědoměle (což je dodnes pro mne nepochpitelné za jakým nevyvratným účelem), a nebo neuvědoměle (emoce, negativní bytosti nad námi stojící a hrající si s naším podvědomím).

Předpokládám, že k meditaci, nad touto modlitbou, se nemusím pozastavovat na dlouhou dobu. Meditaci dle mého názoru provádí každý z lidí tohoto prostoru. (Dokonce i člověk rozbíjející auto, se tím uklidňuje, a to je taky možno nazvat meditací.) Proto je jen na vás samotných jak si modlitbu s meditací spojíte. Nezapomeňte ale na představování si různých čaker, v jejich odpovídajících polohách.

Celým mým tělem ať prostupuje žár ranního paprsku slunce, ať naplňuje mou (první) čakru žlutou barvou, teplem a pozitivitou. Mocný a všemohoucí otče nebes, dopomáhej mi k usmíření mého ducha s Tebou a naplň mne svou láskou, spolehlivostí, dobrotou i laskavostí. Dopřej mi býti Tvým pokorným oddaným, jelikož je to mé vlastní přání, a myslím to zcela upřímně. Jsem rozhodnut jen z vlastní vůle a chci se Ti líbit a milovat Tě tak, jakoTy miluješ mne i vše ostatní. Dopomoz mi k nalévání  žluté barvy do mé (první) čakry svou nekonečnou mocí. Já jsem zde, před Tebou sám, mocný a všemohoucí Bože, veď mne proto k dokonalosti. Modlím se k Tobě skrze Tvého jediného syna Pána Ježíše Krista. Amen

DOSLOV!

Pevně důvěřuji tomuto materiálu, jenž jsem mohl poskytmout, jelikož mi byl svěřen strážným duchem mě blízkého člověka. Také mohu podat důkazy o pravdivosti a funkčnosti tohoto materiálu, jelikož jsem se stal sám tím nejlepším důkazem i sám sobě. A vskutku, chce-li člověk dosáhnout alespoň trochu toho, aby se stal lepším, nezbývá mi nic jiného než jen doporučit praxi tohoto mocného díla. Zároveň také doufám a toužím po tom, aby alespoň jeden z vás praktikantů dosáhl oné dokonalosti, i když to opravdu není ani trochu jednoduché, ale pevně věřím tomu, že jednoho dne se to stane, a tím se dají věci do pohybu, a účel tohoto díla bude splněn. Nezbývá mi nic jiného, než všem lidem, co si přečetli všechna tato slova, jenž jsem podal světu, poděkovat. DÍKY!

 

Druidský Háj
Keltové
Návrat Keltské kultury
Kde je domov Keltů
Keltský Rok
Keltské Náboženství
Druidi
Poděkování
Druidry today
Wyda

Kult zvaný Wicca


Sídlo Pátého Gnóma
Analogická Aspekce
Magie - úvaha
Minulost a současnost
Stalo se
Odevzdání negací
Tranzmeditace
Zrcadla a sugesce
Pozitivita
Pozitivita 2
Uvědomění času
Esoterní věm
Materializmus
Mazlíčci
Hypnóza a sugesce
Básně

Anketa č.1
Anketa č.2

 

© by My:-) Web Design by HEXX. Veškeré texty a grafika jsou majetkem jejich autorů a nesmí být bez souhlasu autora nijak použity. Vyjímkou jsou citace textu z těchto stránek. U takto použitého textu misí být uvedeno jméno autora a odkaz na tyto stránky.