Hlavní Stránka
Novinky
Co že je ta Magie
Bylinky
Kalendář 
Zvěrokruh
Symboly
Meditujme nad hudbou
Šťastné Číslo
Co prozradí Oči
Knihovna
Zásady 

Humor
Studie Santy Clause
Kult KARI

Jak si léčit nemoci

Vesmír jako Hologram
Salemské Procesy

Naše úvahy 

Učíme se magii
Předmluva

Učíme se Tarot
Předmluva
Jak si vybrat Tarot
Staráme se o Tarot
Poznáváme obrázky
Vykládáme 

Udělej si Sám
Jak na Róby
Jak na Rituální Nože
Jak na Oltář
Jak na Zbytek 

Odkazy
Autoři

Vsupte do naší knihy návštěv a zaznamenejte tam nějaký svůj postřeh, zkušenost, nebo připomínku k našemu webu. Děkujeme.


Počítadlo přístupů

BlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarma


Naše Ikonka

Toto je ikonka našeho webu. Budeme moc rádi, pokud si ji umístíte na svých stránkách.


 

Zkušenost s hypnózou a sugescí

13.5.2004

                Rozhodnutí vlastního odevzdaní sebe sama v odpovědné jednání druhých je zcela smyslné a smysluplné, jelikož pak nemohu býti obviňován z pokusů o ovlivňování mysli jiných lidí v mé vlastní blízkosti. Proč o tom však hovořím? Jelikož ani vskutku nevnímám své valstní odsouzení sama sebe v pochybnost skutečného přátelství mnohých osob okolo mého bytí. Stává se pak totiž, že při vzájemném působení pohledů plusu a mínusu (muže a ženy) dochází k zajiskření, které páchá napětí a ovlivňuje takzavaně svobodnou mysl. Je pak docela dost možné, což se mi skutečností projevilo jako realita, že z ničeho nic dva lidé opačné polarity, kteří si řeknou vzájemně, že spolu nikdy nic mít nebudou, se navzájem políbí. Proč? Vlastních vysvětlení a tézí je velmi mnoho.

            Stane-li se ale to, že se člověk rozhodne podřídit jednání toho druhého, pak přehazuje odpovědnost za možné následky na toho druhého při možných vzniknutvších problémech mezi onými polaritami. Jest to zmatené? Nikoliv... Jen podám dokonalejší vysvětlení výše napsaného, jelikož se stalo přesně toto:

            "Četl jsem si knihu Tajemství hypnózy a sugesce od Prof. Dr. C. Damona, v níž je mnoho objasněno takzvaně nezasvěceným. Kniha samotná je jakousi praktickou příručkou v níž jsem se dočetl až k části hypnotizování médií. To co jest předtím psáno je postup minimálně třítýdeního usilovného cvičení. Četba mi trvala asi dvě hodiny a svým vědomím jsem pojmul vše podstatné pro uskutečnění hypnózy. Přišla kamarádka a já se jí o ničem nezmínil a rovnou jsem použil nastudovanou teorii tím, že jsem pouze myslel s vědomím a přáním aby mé myšlenky se staly touhou oné kamarádky. Díval jsem se jí do očí a vysílal svou mylsí bez jediného hlasitého slova, aby mne políbila. Zachoval jsem veškerá pravidla o nihž se autor v knize zmínil. Již po minutě a půl se v mé kamarádce projevila touha mé vlastní mysli a začala se semnou bavit o tom, co by chtěla podniknout, jenomže se snažila vyhnout jakémukoliv podřeknutí toho o co v podstatě šlo. Snažila se svými slovy obejít slovo políbit a nenahrazovala jej ničím, přičemž se mě ptala na to, zda-li může a zda-li mi to neuškodí. Kdokoliv by jistě pochopil, zvláště když praktikuje potajnu ve vlastním zájmu přesvědčení sebe sama o tom, že stačí pouze číst. Následnou odpovědí se stalo to, že jsem jí zdělil fakt, kterým bezesporu je, že mi to nijak neuškodí, ale naopak mi to pomůže v nečem o čem nemá potuchy. A tak se tedy stalo a byl jsem políben. Nechal jsem ji její vlastní rozhodnutí sebe sama a tudíž jsem ji uštědřil svobodu vlastního rozhodnutí (myslím tím, že je-li hypnóza nedokonalá na účinosti pak se ani nestane, jelikož svoboda rozhodnutí závisí na vlastním přání toho druhého bez prozrazeného zasáhnutí a prozrazení zákroku), čímž jsem sebe odsoudil k onomu již zmiňovanému podřízení se opačné polaritě. Zjistil jsem tedy víc než jsem potřeboval a to jest: Když stačí číst a rovnou zdařile praktikovat, pak nemám za dva roky co z knih praktických prožívat."

            Snad jsem se stal v očích jiných lidí hlupákem, a nebo sand i skutečným a jsoucím uvědomělcem, znalcem i praktikem... Stal jsem se ale vážně skutečným? V čem? V magii? Co jest tedy ta magie???

            Co se týče první věty tohoto textu, pak jsem ochoten připustit, že jsem v tomto případě ovlivnil svou myslí a pohledem jinou mysl, a to člověka, který je nevěřící ale vnímavý a jemný svou podstatnou existencí. Při druhém pokusu tedy rozhodně zkusím pracovat s médiem, které by bylo daleko méně vnímavé, nebo raději vůbec nesoustředěné. Pak sám budu teprve vědět, zda-li mi stačí doopravdy pouze číst a nebo zda-li to byla takzvaná náhoda skutečných událostí, které byly osudem naplánovany na stejnou chvíli.

            Nicméně bych nerad aby si kdokoliv myslel, že těchto praktik hodlám takto zneužívat. Prosímvás. K čemu by mi to bylo? Vždyť mám vše co potřebuji a to svou duši, mysl a svého ducha. Nehodlám nijaké nabyté zkušenosti uplatňovat v sebeuspokojování, ale hodlám nalézt tajemství, které plyne z pomoci druhým a to je: všeláska.

 

Druidský Háj
Keltové
Návrat Keltské kultury
Kde je domov Keltů
Keltský Rok
Keltské Náboženství
Druidi
Poděkování
Druidry today
Wyda

Kult zvaný Wicca


Sídlo Pátého Gnóma
Analogická Aspekce
Magie - úvaha
Minulost a současnost
Stalo se
Odevzdání negací
Tranzmeditace
Zrcadla a sugesce
Pozitivita
Pozitivita 2
Uvědomění času
Esoterní věm
Materializmus
Mazlíčci
Hypnóza a sugesce
Básně

Anketa č.1
Anketa č.2

 

© by My:-) Web Design by HEXX. Veškeré texty a grafika jsou majetkem jejich autorů a nesmí být bez souhlasu autora nijak použity. Vyjímkou jsou citace textu z těchto stránek. U takto použitého textu misí být uvedeno jméno autora a odkaz na tyto stránky.