Hlavní Stránka
Novinky
Co že je ta Magie
Bylinky
Kalendář 
Zvěrokruh
Symboly
Meditujme nad hudbou
Šťastné Číslo
Co prozradí Oči
Knihovna
Zásady 

Humor
Studie Santy Clause
Kult KARI

Jak si léčit nemoci

Vesmír jako Hologram
Salemské Procesy

Naše úvahy 

Učíme se magii
Předmluva

Učíme se Tarot
Předmluva
Jak si vybrat Tarot
Staráme se o Tarot
Poznáváme obrázky
Vykládáme 

Udělej si Sám
Jak na Róby
Jak na Rituální Nože
Jak na Oltář
Jak na Zbytek 

Odkazy
Autoři

Vsupte do naší knihy návštěv a zaznamenejte tam nějaký svůj postřeh, zkušenost, nebo připomínku k našemu webu. Děkujeme.


Počítadlo přístupů

BlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarmaBlueBoard.cz - Počítadlo zdarma


Naše Ikonka

Toto je ikonka našeho webu. Budeme moc rádi, pokud si ji umístíte na svých stránkách.


 

Wyda - Učení tajné, esoterické a duchovní

Úvod do učení

Jak začít článek o učení jenž je přes 5000 let staré?…..Nejlépe využít zromantizovaných předloh od lidí, kteří se s Wydou nikdy nesetkali, ale myslí si že se o ní dozvěděli vše….to je chyba které myslím že není vhodné se smát, protože pokud někdo buduje na špatných základech, stavba mu spadne.Proto bych zvolil trochu dějepisu předtím než  se pustím do hlubšího zkoumání.

Nejprve bych chtěl říci, že tento článek nevznikl na základě nějakého výzkumu, nebo po přečtení nějaké knihy, ale fakta v něm obsažená mohu odpřísáhnout na svou čest, neboť jsou z čistě mích zkušeností s Wydou. Zklamu tedy skalní fandy tajemných příbězích, které se dočetli v nějakých časopisech, nebo knihách, neboť realita, není zkreslená ale je čistá jak čerstvě padlí sníh.

 

Historie

Jak již jsem psal v několika dalších svých pojednáních, Wyda je jen jednou polovinou celého komplexu, kterému dnes můžeme říkat dávno zapomenuté dovednosti Druidské.

Druidské učení spočívalo na základech položené Wydou, neboť k dosažení stupně magie, Wiccy (nezaměňovat s Gardnerovským kultem wicca, který tento název drze převzal) bylo nutné dobré duševní, psychické i fyzické zdatnosti. A právě Wyda byla klíčem k této „dokonalejší“ formě bytí.

 

Účinky wydy

Řekl jsem že tento článek nebude veden jen knižní formou ale hlavně Empiricky pojmutou.

O Wydu jako takovou jsem se začal zajímat s úderem mého patnáctého roku, kdy jsem obýval tuto roviny bytí.Jak jistě víte, tak chlapci kolem 15. Roku života, jsou takřka „na zabití“,malí usmrkanci, kteří začínají objevovat svět a všechny jeho taje.(….tím nechci říci, že jsou dívky v tom věku o moc jiné….)Já nebýval jiný,ale s úderem  knihy o zem( Kniha o wydě mi doslova spadla k nohám.viz dále) se začalo mé dětství rychle měnit. Byla to kniha z roku 1994 a jmenovala se Tajemná síla Druidů, kterou jsem si dá se říci vymodlil,ač jsem jí nehledal, byla mi základním kamenem mého učení. Ta kniha slibovala naučit se dávno zapomenuté Druidské dovednosti a pochopení Přírodních cyklů…..pohledem zpět do historie vám mohu říci že tento slib, splnila jen zpola.(dále se této knize budu věnovat níže)Ač měla ten účinek, který mi časem došlo, že měla mít.Otevřela mi oči.Díky ní, se má puberta projevovala jen po dobu než jsem dosáhl hlubšího stupně wydy (cca:1/4 roku). (Mí rodiče byli tou změnou natolik překvapeni, že mě nechali dále věnovat se tomu, co dělám dodnes.) Já sám jsem si změny všiml ale až později, tak po půl roce poctivého cvičení podle cviků obsažených v knize.

Nicméně ty změny nebyly zas tak velké,ale stačilo to k tomu aby mě mí vrstevníci brali za „jiného“, což mi vydrželo doteď.Hormonální změny větších rozměrů se opravdu (tak jak se dozvídáme o „pohádkách“ o Druidech a jejich nelidsky dlouhému studiu)až po 2 letech. Nic si nenamlouvejme, ale každý se občas na někoho někdy zlobíme ale já mohu s čistým svědomím říci, že u mě tato situace nevydrží déle než několik vteřin, neboť po dalších letech studie wydy se doba než opět získáte nad svým organizmem stále zmenšuje.Tehdy jsem byl vděčný i za to, že jsem se dokázal plně koncentrovat na určitou činnost, získal jsem zdravou sebedůvěru a dokázal jsem ovládat svůj strach.A to v letech kdy se hlásíte na střední školu je ta největší berlička, jakou vám kdo může dát. Ale jak jsem již řekl, ta kniha otevřela oči mě, stejně tak jako jiným lidem provozující to samé co já, ale ne těm, kteří se zajímají o něco jiného.

Podle tohoto faktu bych mohl rozdělit účinky Wydy do třech skupin:

1.Široká veřejnost

2. Společnost lidí zabývající se esoternímy věcmi (magií)

3. Lidem, kteří ví že toto umění dávno znají a proto nalézají historické chyby, které se podepsaly na vydání té knihy a dokáží si uvědomit co je tam špatně a opravit to podle toho, jak to cítí (pamatují)oni

 

Co kdo může očekávat od Wydy

(rozdělení dle skupin viz. výše)

1. Skupina lidí: široká veřejnost tj. lidi kteří se nezajímají o magii, nebo esoteru jako takovou:

Tito lidé, jsou normálně pracující lidé (což jsme asi všichni, kdož chtějí denně něco čerstvého jíst)ale lidé před kterými když vyřknete ono téměř posvátné slovo „magie“ začnou se smát a nebo odvedou rozhovor na Davida Coperfilda. I těmto „nevěřícím Tomášům“ může Wyda dát své „kouzlo“

, bude mít však jen minimální účinek asi jako jóga (nemyslím tím vyšší stupně jógy ale jen ty základní kurzy pro veřejnost)[právě veliká podobnost s tímto cvičením bude probírána níže]. I tak si myslím že sebeovládání, ač na základní úrovni, není  v dnešním století na škodu. Nekřičíte na své spolupracovníky, neházíte předměty, jste ochotní přijímat názory jiných, dokážete uznat porážku (to že váš názor není ten pravý), lépe chápete filozofická díla mudrců a pocítíte první záchvěvy toho, že lidská společnost je o něčem jiném, než jak ji známe….

 

2.Skupina :  Společenství magiků tj. všech  těch co se zajímají o magii ať už jakoukoliv cestou.

Tak mě tak napadá, že bych se nerad dotknul toho magického umění, které obsahuje stejnou přípravnou fázi jako má „Druidizmus“. Ačkoliv mě lidé považují za zběhlého v magii a znalého i teorie učení, kterými se nezabývám (Např.: Kabala, Wicca, Hermetizmus….etc.) Tak nejsem odborníkem na to či jiné odvětví a věřím že každý může vědět hodně, ale jen o tom svém cítění a tak se nemůžu měřit třeba s mistrem Rosekruciánského učení, neboť ač si myslím že o tom vím dost, tak to může obsahovat pouze nepatrný zlome z toho co ví on.

Proto budu mluvit obecně a prosím za prominutí, pokud jsem udělal chybu výše popsanou a považujte tento dodatek za nenapsaný.

Mým názorem je, že magie jako taková musí stát na pevných základech a těmi by měla být víra, ať už v Bohy, vyšší moc,Dobro, sílu ….etc.Ale ta víra by měla být pevná a zajišťovat morální a psychický vývoj jedince, který je k magii potřebný.Něco jako svodidla u silnice…..Pokud budete mít pevné vedení, nemůže se vám stát že pochybíte v magii. Tato víra by měla vyvinout určitá opatření ohledně zajištění zlepšujících se  vlastností a tvárlivost jedince. Wyda je něco jako tento základ a svodidla a to bez ohledu na to jestli jste někdy slyšeli o Druidech nebo Keltech….je to učení vycházející z Přírody tak jako celá magie, takže pokud jsi zvolíte toto učení vyzkoušet, nemusíte přijímat ideály jiné než své a pomůže vám to s vnitřním rozvojem (stejně tak jako jóga). Naleznete to, oč mě žádají lidé, kteří chtějí začínat s magií a to ten základní stavební kámen. Pomůže vám to(mimo to, co jsem už jmenoval u bodu č. 1) Lépe cítit okolní změny, vnímat auru, cítit pocity druhých,lépe chápat Přírodní zákony, vidět vnitřním zrakem a mnohem více, což záleží na jedinci. Pokud do toho přimícháte ještě to, čemu magici říkají vůle, stanete se v skutku dobrým magikem ať už jakéhokoliv zaměření.

3. Skupina: Bylo by troufalé učit orla lítat a tak tuto skupinu vynechám s úsměškem:

Pokud se dostanete do této skupiny, patrně už víte kdo jste a proč jste a tudíž pro vás tento článek nemá žádný účel a vám já budu s potěšením říkat Bratři a Sestry.

  

Principy Wydy

Wyda pracuje podobně jako jóga, dalo by se říci že skoro totožně, což je historická zajímavost, že lidé na opačném straně straně světa přišli na to samé. Pokud nastane takováto anomálie, dá se z určitostí tvrdit že jde o správný závěr a směr.

Určité odlišnosti tam opravdu jsou, pokud se v józe berou čakry,Wyda má svá pole. Mentální v oblasti Středu čela, Emocionální v oblasti břicha a Vitální v oblasti podbřišku. Každý jedinec má tyto pole, ale jinak rozladěná, proto existují cviky, které nejprve vás naučí pociťovat tyto pole, poté vám je zesílí a nakonec zharmonizují.Tím nastane to, čemu se v józe říká dokonalá průchodnost čaker = čakry se nezanášejí a neucpávají, což má za následek život na „jiné úrovni“

 

Struktura a cviky

Začnu se strukturou Wydy:

1.Velký stupeň

 

1.       Stupeň-Začátečník (=1. skupina výše)

2.       Stupeň-Pokročilý (=2. Skupina výše

3.       Stupeň- Akolyta (= min.3. skupina výše)

 

2. velký stupeň-Stupeň Wiccy(magie)

3.Velký stupeň-Stupeň Mistrovství

1.Velký stupeň = Stupeň kdy se jedinec učí to co mu jeho možnosti dovolí

 

Stupeň-Začátečník = pro skupinu lidí, kteří o magii nemají zájem. 

Stupeň-Pokročilý = o tento stupeň by se měli pokoušet lidé kteří touží po opravdovém silnému základu ohledně esoterních věcí 

Stupeň- Akolyta = Už je v podstatě předstupněm do světa keltské magie a Druidství 

 

2. velký stupeň-Stupeň Wiccy(magie)

Stupeň ve kterém musí být už všechny pole dokonale zharmonizovány, jinak se účinky nemohou dostavit….Je doplněn i znalostí bylin a esoterních věcí vyšších úrovní.

K tomuto stupni je zapotřebí mistra, nebo hodně silného duchovního vědění a založení.

  

3.Velký stupeň-Stupeň Mistrovství

Pokud existuje označení arcimág, existuje i označení arciDruid.

  

Zaznamenám tu názvy cviků, ačkoliv si myslím že tak jak jsou dnes popsané, tak se musí hodně pozměnit, aby byla takové jak mají být.

Stupeň 1. nazvaný síla:

Nalézt klid

Pociťování tří druhů sil

Primární posílení a harmonizace emocionálního pole.

Primární posílení a harmonizace mentálního pole.

Primární posílení a harmonizace vitálního pole.

Medvědí cvik.

Koňský cvik.

Zaječí cvik

Jelení cvik

Sekundární posílení mentálního pole

Sekundární posílení emocionálního pole

Sekundární posílení vitálního pole

Přijímání síly země

Vybuzení životní síly

První otevření.

  

2. stupeň nazvaný Harmonie

Přijímání vibrací

Zklidnění mysli

Koncentrace mentálního pole

Koncentrace emocionálního pole

Koncentrace vitálního pole

Sekundární harmonizace mentálního pole

Sekundární harmonizace emocionálního pole

Sekundární harmonizace vitálního pole

Pronikání pole

 

3. stupeň zvaný Sjednocení

Primární usměrnění energie

Nastolení spojení s nebem

Pohyb kořenů

Sekundární usměrnění energie

Kontrola harmonie

Velké usměrnění: Spojení Nebe a Země

Pronikání přírody ( K zvládnutí tohoto cviku je zapotřebí více než vůle ale i předurčení)

 

A co říkají knihy?

 

Jak se říká: i knihy někdy lžou. A co se esotery týče, jistě mi nejeden magik potvrdí, že je to pravda i zde.

Ohledně Wydy nalézáme spousty odkazů právě u článků věnovaných Druidům a jejich nadlidský dlouhému životu.

Kniha Tajemná síla Druidů je asi nejlepší, obsahuje popis cviků i schématické obrázky ale rád bych podotknul, že tyto cviky, nejsou původní Druidské cviky Wydy….Obsahuje podrobný popis průběhů cviků, pocitů s nimi spojenými, seznam chyb, které cvičící může dělat a u každého cviku je i popis na co který cvik působí a jak. Zajímavá je i poslední část věnována rejstříku chorob a názvy cviků, které je léčí.

Dále jsem viděl knihu přímo nazvanou Wyda formátu A6: Je tam pár slov a hodně fotek cvičících postav, ale chybí tam průběh cviku mezi pozicemi a Chyby též jakékoliv vylíčení pocitů při cvicích.

Toliko má definice toho, co to vlastně Wyda je.

 Lunwer, Druid z Hercýnského Lesa, stoupenec Cairdeas Mor Shaoghal nan Druidh in Gaelic.

 

Druidský Háj
Keltové
Návrat Keltské kultury
Kde je domov Keltů
Keltský Rok
Keltské Náboženství
Druidi
Poděkování
Druidry today
Wyda

Kult zvaný Wicca


Sídlo Pátého Gnóma
Analogická Aspekce
Magie - úvaha
Minulost a současnost
Stalo se
Odevzdání negací
Tranzmeditace
Zrcadla a sugesce
Pozitivita
Pozitivita 2
Uvědomění času
Esoterní věm
Materializmus
Mazlíčci
Hypnóza a sugesce
Básně

Anketa č.1
Anketa č.2

 

© by My:-) Web Design by HEXX. Veškeré texty a grafika jsou majetkem jejich autorů a nesmí být bez souhlasu autora nijak použity. Vyjímkou jsou citace textu z těchto stránek. U takto použitého textu misí být uvedeno jméno autora a odkaz na tyto stránky.